Personvern

Dette er personvernerklæringa for lomstavechurch.no. Vi tek personvern på alvor og vil alltid behandle personopplysningane dine på ein trygg og ansvarleg måte i samsvar med gjeldande personvernlovgiving. Denne erklæringa gir informasjon om korleis vi samlar inn, brukar, lagrar og beskyttar personopplysningane dine.

Ansvarleg for behandlinga

Lom Stavkyrkje er ansvarleg for behandlinga av personopplysningane som blir samla inn gjennom vår nettside. Du kan kontakte oss på:

Telefon: 61 21 44 20

E-post: post@lomstavkyrkje.no

Kva er personopplysningar?

Personopplysningar er informasjon som kan identifisere ein enkeltperson. Dette kan vere namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, informasjonskapslar og annan teknisk informasjon om enheten din.

Kva slags personopplysningar samlar vi inn?

Vi samlar inn personopplysningar når du brukar nettsida vår, til dømes når du registrerer deg for nyhendebrev, kontaktar oss via kontaktskjemaet eller gjer eit kjøp. Vi kan også samle inn informasjon om korleis du brukar nettsida vår, til dømes kva sider du besøker og kva du klikkar på.

Dei personopplysningane vi kan samle inn er:

  • Namn og kontaktinformasjon, som namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om bruken din av nettsida vår, som kva sider du besøker og kva du klikkar på
  • Annan informasjon som du gir oss frivillig, som tilbakemeldingar eller spørsmål

Kva bruker vi personopplysningane til?

Vi bruker personopplysningane dine for å tilby deg ein best mogleg oppleving på nettsida vår, til dømes for å:

  • Svare på spørsmåla og henvendingane dine
  • Tilpasse innhald og annonser til interessene og behova dine
  • Forbetre nettsida vår og analysere brukardata

Vi vil berre bruke personopplysningane dine til dei formåla som er angitt i denne erklæringa eller på annan måte informert deg om på førehand.

Kor lenge lagrar vi personopplysningane?

Vi vil ikkje lagre personopplysningane dine lenger enn nødvendig for å oppfylle dei formåla som er angitt i denne erklæringa eller for å oppfylle våre juridiske forpliktingar. Vi vil slette personopplysningane når dei ikkje lenger er nødvendige.